Έντυπο POSEIDONIA ATHENS

Εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας στον οκτασέλιδο, έντυπο τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Η ...

Εταιρική Ταυτότητα POSEIDONIA HAIRWORKS

Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας για την αλυσίδα ομορφιάς POSEIDONIA HAIRWORKS. Η εταιρική ταυτότητα ...

Περίπτερο HORTITECH

Σχεδίαση του περιπτέρου της εταιρείας HORTITECH για τη συμμετοχή της στην AGROTICA 2016. H πρόταση ...

Εταιρική Ταυτότητα HORTITECH

Η εταιρική ταυτότητα της εταιρίας Hortitech εφαρμόστηκε σε κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκέλους και ...

Έντυπο Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ

Καλλιτεχνική διεύθυνση και σχεδίαση του πολυσέλιδου εντύπου της εταιρείας Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ...

Δειγματολόγιο DICKSON 2016

Μελέτη/σχεδίαση του δειγματολογίου υφασμάτων της εταιρείας DICKSON (Σ.Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ...