Παραγωγή Καταλόγου DICKSON 2016


Αναλάβαμε την επίβλεψη και το συντονισμό της παραγωγής του καταλόγου της εταιρείας DICKSON σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Από την εκτύπωση, στις εργασίες περάτωσης, στη σύνθεση και μέχρι την αποστολή στον πελάτη.Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.