Εταιρική Ταυτότητα SQUARE MILE FINANCIAL SERVICES


Σχεδίαση λογότυπου και εταιρικής ταυτότητας για την εταιρεία SQUARE MILE Financial Services, London.Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.