Έντυπο POSEIDONIA ATHENS


Εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας στον οκτασέλιδο, έντυπο τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Η παραγωγή έγινε με ψηφιακή εκτύπωση σε χαρτί velvet και πλαστικοποίηση gloss.

Περισσότερα εδώ.Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.