Η PAZLE CREATIVE καλύπτει τις ανάγκες σας παρέχοντας υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

PRINT DESIGN
Εταιρική ταυτότητα και εφαρμογές, Συσκευασίες, POP Eφαρμογές, Σχεδίαση περιοδικών, Υλικό προωθητικών ενεργειών, Υλικό εκθέσεων & συνεδρίων, Σχεδίαση βιβλίων.

WEB DESIGN
(UI) User Interface Design, Infographics, Newsletters

LETTERING
Σχεδίαση τίτλων και χειρόγραφου lettering

PRODUCTION
Παραγωγή εντύπων, εκδηλώσεις, φωτογραφικές παραγωγές, σεμινάρια